Gernika Gogoratuz

BAZKIDE LAGUNTZAILE HARPIDETZA / SUSCRIPCIÓN DE LA PERSONA SOCIA COLABORADORA

GERNIKA GOGORATUZ Bakearen Aldeko Ikerketarako Elkartea 1987an eratu zen. Elkarte honen helburua mundu osoan eta Euskal Herrian bake emantzipatzailea eta bidezkoa lortzen laguntzea da, eta Gernika Gogoratuz Fundazioari babesa eskaintzea, haren helburuak bete ditzan. Horretarako, jarduera-ildo hauek sustatzen dira: ikerketa, heziketa eta eragin politikoa memoria, bakea eta gatazken ikerketeta ikuspegi ekosozialarekin, giza eskubideak, justizia soziala, genero berdintasuna, eta tokian tokiko eta mundu zabaleko elkartasuna.

La Asociación de Investigación por la Paz GERNIKA GOGORATUZ se constituye en 1987. Su objetivo es contribuir al logro de una paz emancipadora y justa a escala mundial y en el País Vasco, apoyando a la Fundación Gernika Gogoratuz para que cumpla con sus objetivos. Desarrolla líneas de investigación, formación e incidencia política en temáticas relacionadas con los estudios de memoria, los estudios de paz y conflictos con enfoque ecosocial, los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género y la solidaridad local global.

Gernika Gogoratuzeko bazkide egiteko, harpidetza fitxa deskargatu eta bidali posta elektronikoz
Para hacerte socia o socio de Gernika Gogoratuz, descarga la ficha de suscripción y envíanos por email

suscripción para socias

Bazkide izateagatik GERNIKA SAREA saileko argitalpenen ale bat jasoko duzu. Kontsultatu eta aukeratu zure argitalpena hemen

Por ser socia/o recibirás un ejemplar de las publicaciones de la serie RED GERNIKA. Consulta y elige tu publicación aquí