Giza Eskubideak XXI. Mendeko Hirian. Laburpen-oharra. Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua. Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Vitoria-Gasteizko Udala.

Giza Eskubideak XXI. Mendeko Hirian. Laburpen-oharra. Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua. Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Vitoria-Gasteizko Udala.

Abiapuntua

Gasteizko Udaleko Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak antolatu du Giza Eskubideak XXI. Mendeko Hirian izeneko jardunaldi hau, Gasteizek Giza Eskubideak Babesteko Europako Gutuna sinatu zuela hogei urte betetzen diren honetan.

XXI. mendeari begira, eta globalizazioak, urbanizazio eta haustura sozial gero eta handiagoek, klima-aldaketak eta oraindik ere irauten duen pandemiak markaturiko inguruabar hauetan, hiriek garrantzi berezia hartzen dute erronka horiei egunerokotasunetik, hurbiletik eta tokian tokitik aurre egiteko.

Lehen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren (2018-2020) hasierako fasea bete ondotik, Gasteizko Udalak ikaskuntza- eta hausnarketa-jardunaldi hau antolatu du, eta haren asmoa da Bizikidetza eta Aniztasun Plan berria egiteko prozesua aberastuko duten intsumoak sortzea.

AURKIBIDEA

01 Abiapuntua
02 Gasteizko errealitatea eta erronkak
03 Esparru-txostena: giza eskubideak egikaritzea Tica Font i Gregori

3.1 Hirietarantz migratzea
3.2 Desberdintasun sozioespazialak
3.3 Arrazismoa eta bestelako intolerantzia moduak
3.4 Pertsonen arteko indarkeriak
3.5 Emakumeen eta sexualitate desberdinen kontrako indarkeria
3.6 Estremismo bortitzak
3.7 Ustelkeria
3.8 Krimen antolatua

04 Esperientzia praktikoak hirietatik

4.1 Utrecht. Hans Sakkers, Utrechteko Udala

Testuingurua, ekimenaren fokua eta inplikaturiko eragileak
Ikaskuntza nagusiak
Barne-lidergoak
Barne-erresistentzien kudeaketa
Funtzionarioen prestakuntza
Herritarrek kontzientzia hartzea
Paradigma-aldaketa
Nazioarteko aliantzak

4.2 Granollers. Alba Barnusell i Ortuño, Granollersko Udala

Testuingurua, ekimenaren fokua eta inplikaturiko eragileak
Ikaskuntza nagusiak
Krisialdian, aukera
Lankidetza multilateralaren kultura
Udal-lidergoa eta tokian tokiko erantzuna COVID-19aren aurrean

4.3 Madril. Carlos Giménez, DEMOSPAZ

Testuingurua, ekimenaren fokua eta inplikaturiko eragileak
Ikaskuntza nagusiak
Borondate politikoa abiapuntuko baldintza gisa
Udal-eskumenak aukera-leiho gisa
Gako kritikoetan oinarrituta lehenestea
Aniztasuna hautemateko ikuspegia
Elkarreragin multilateraleko espazioak, mundu konplexu bat hobeto kudeatzeko
Soziabilitate-moduak
Partaidetza-mailak

05 Txostenen laburpen bat

5.1 Ikuspegi munizipalista
5.2 Sektore arteko ikuspegia
5.3 Abordatze multilaterala
5.4 COVID-19aren inguruabarrak
5.5 Nazioarteko testuingurua aukera gisa
5.6 Gaikuntza emango digun lege-esparrua
5.7 Udal partaidetza eta politika guneak
5.8 Bizikidetza eta aniztasuna
5.9 Udal-lidergoa
5.10 Berrikuntza instituzionala

06 Partaidetza-gunea. Iñigo Retolaza

6.1 Baldintzen analisia
Kultura-aldaketa
Pertsona erdigunean
Elkarrizketarako, eztabaidarako eta hitzartzeko espazioak
Tokiko administrazio publikoaren barruko koordinazioa
Koherentzia instituzionala

6.2 Proposamen zehatzen uzta
Giza eskubideak eta udal-politika
Herritarrak eta partaidetza loteslea
Gazteak eta parte-hartzea
Errespetua eta bizikidetza aniztasunean
Ikaskuntza soziala eta instituzionala

6.3 Partaidetza-gunearen laburpena

07 Laburpenak eta programa

LABURPEN-OHARRA

Jardunaldia (online): Giza Eskubideak XXI. Mendeko Hirian. 2020ko abendua
Dokumentuaren egilea: Iñigo Retolaza Eguren, Gernika Gogoratuz zentroko kolaboratzailea.

Lankidetzak:

Gernika Gogoratuz. Bakearen Aldeko Aztertegia.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua. Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila.
Vitoria-Gasteizko Udala.

Programaren ilustrazioa: Goikipedia
Euskarazko itzulpena: Bakun SL

Date

July 2021

kategoria

Beste bilduma batzuk