Bake-hiriak. Hiri-indarkeriei eta bizikidetzarako eta bakerako hezkuntzari buruzko mundu-foroa. Ana Barrero Tíscar (coord.)

Bake-hiriak. Hiri-indarkeriei eta bizikidetzarako eta bakerako hezkuntzari buruzko mundu-foroa. Ana Barrero Tíscar (coord.)

Bakearen Ikerketarako Espainiako Elkartea (AIPAZ) 1997an eratu zen, bakea eta gatazkak hainbat diziplinatako ikuspegitik aztertzeko. Ikuspegi horren barruan sartzen dira, hain justu, indarkeria mota oro desagerraraztea, justizia sustatzea, giza eskubideak errespetatzea, garapena eta gatazkak modu baketsuan konpontzea. Bakearen aldeko Ikerketaren ondarea jasoz, elkarte hau konprometiturik dago bakearen kultura eta gizartea eraikitzeko balio eta praktika sozialekin.

AURKIBIDEA

Hitzaurrea
Manuela Carmena Castrillo, Madrilgo alkatea

Aurkezpena
Ana Barrero Tíscar, Bakearen Ikerketarako Espainiako Elkartearen (AIPAZ) presidentea

HIRI-INDARKERIEI ETA BIZIKIDETZARAKO ETA BAKERAKO HEZKUNTZARI BURUZKO MUNDU-FOROA

Hiri-indarkeriei eta bizikidetzarako eta bakerako hezkuntzari buruzko dokumentu kontzeptuala
Bakearen Ikerketarako Espainiako Elkartea (AIPAZ)

Bake-hiriak. Bakearen eta bizikidetzaren aldeko hezkuntzaren bidez, indarkeriaren aurka tokian tokiko alternatibak eraikitzeko munduko sarea
Foroaren Idazkaritza Teknikoa. Madrilgo Udala

Hiri Indarkeriei eta Bizikidetzarako eta Bakerako Hezkuntzari Buruzko I. Mundu Foroa

Madrilen konpromisoa Bake Hirien alde

HIRIAK BAKE DEMOKRATIKOAREN ETA BAZTERKERIA IZUGARRIEN ARTEKO BIDEGURUTZEAN
Boaventura de Sousa Santos, Coimbrako Unibertsitateko Gizarte Ikasketen Zentroko zuzendaria

INDARKERIAK, GATAZKAK ETA HIRI-SEGURTASUNA. ANALISIA, KAUSAK ETA PROPOSAMENAK

Kalteberatasuna, indarkeria eta politikak
Carmen Magallón Portolés. Seminario de Investigación para la Paz fundazioa

Nazioarteko terrorismoak eragindako indarkeria
Jesús Núñez Villaverde. Gatazkei eta Ekintza Humanitarioari buruzko Ikasketen Institutua (IECAH)

Diskriminazioak eragindako indarkeria (sexua, arraza, erlijioa, kultura, jatorria…)
“Zu, ez!” erako indarkeria
Lourdes Vergés Rebordosa. FundiPau (Bakearen aldeko Fundazioa)

Ez gara hiltzen, akabatu egiten gaituzte Emakumeen aurkako genero-indarkeria
María Villellas Ariño. Bake Kulturaren Ikastegia – UAB

Eskola-indarkeria
Hezkuntza eta Sentsibilizazio Alorra Movimiento por la Paz (MPDL)

Gazte-banden indakeria
Ana Barrero Tíscar. Cultura de Paz fundazioa

Indarkeria kirolean
Ivan Pera Itxart. NBEri Zuzendutako Bake Gutuna fundazioa

Hiri-gatazka ekosozialak
Santiago Álvarez Cantalapiedra. FUHEM Ecosocial

Segurtasuna eta espazio publikoa
Pere Ortega Grasa. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

UDALERRIETAN BIZIKIDETZA ETA BAKEA IZATEKO ERRONKAK

Adiskidetzeko gobernantza
Vicent Martínez Guzmán. Bakerako Filosofia UNESCO katedra – Jaume I Unibertsitatea

Bizikidetza baketsua
Manuela Mesa Peinado. Bakearen Ikerketarako Hezkuntza Zentroa (CEIPAZ)

Bakearen aldeko hezkuntza eta balioak
María Oianguren Idigoras. Gernika Gogoratuz. Bakearen Aldeko Aztertegia

Bake eta Bizikidetza Agenda udalerrietan
Tica Font Gregori. Bakearen aldeko Kataluniako Nazioarteko Institutua (ICIP)

Bakea hiri eta herrietan Jomuga, identitate-zeinua, diagnosia eta politika publikoa
Carlos Giménez Romero. Giza Eskubideak, Demokrazia, Bake Kultura eta Indarkeriarik Eza sustatzeko Institutua (DEMOSPAZ-UAM)

INDARKERIA-KULTURAK BAKE-KULTURA BILAKATZEA
Federico Mayor Zaragoza. Bake Kultura fundazioaren presidentea, DEMOSPAZ institutuko presidentekidea

ERANSKINA
AIPAZ erakundeak

Ana Barrero Tíscar
(koordinatzailea)

Egileak:

Santiago Álvarez Cantalapiedra • Ana Barrero Tíscar • Tica Font Gregori • Carlos Giménez Romero • Carmen Magallón Portolés • Vicent Martínez Guzmán • Federico Mayor Zaragoza • Juan Maza Amodeo • Manuela Mesa Peinado • Jesús Núñez Villaverde • María Oianguren Idigoras • Pere Ortega Grasa • Ivan Pera Itxart • Boaventura de Sousa Santos • Lourdes Vergés Rebordosa • María Villellas Ariño

Depósito Legal: M-8454-2018
Madrid, 2018

Date

October 2020

kategoria

Beste bilduma batzuk