Bizi alternatibak eraikitzeko metodologiak. Itxaso Bengoetxea Larrinaga y Liliana Zambrano-Quintero (coords.)

Bizi alternatibak eraikitzeko metodologiak. Itxaso Bengoetxea Larrinaga y Liliana Zambrano-Quintero (coords.)

Prozesuetan laguntzeko ikuspegiak eta bizitzaren jasangarritasunari buruzko narratibak indartzea.

Gernika Gogoratuz bakearen aldeko ikerketa-zentroak errealitate sozialari aplikatutako azterketan egindako etorkizuneko alternatibei buruzko pentsamendu kritikoen dimentsioa txertatu du memoriari, bakeari eta gatazkei buruzko lan-ildoetan. Bakeaz hitz egitea ere bada bizitzeko aukerak sortzeko ekarpena egitea. Eta hori da argitalpen honen helburua: bakea indartzea sustatzen duten jarduketa-esparruak aurkeztea.

Lan honetan arazo ekonomikoak, sozialak, kulturalak eta ingurumenekoak ezagutzeko eta lurraldeetatik sortzen diren bizi-alternatibak eraikitzeko ekarpena egin duten hainbat proposamen daude jasota: Urdaibai (Euskal Herria), Cabo Delgado (Mozambike), Tolima y Caquetá (Kolonbia). Bost ikuspegitan oinarritzen diren proposamenak dira: gaitasun kolektiboak, jakintzen ekologia feministak, lurraldearen espazioa, gatazkarekiko sentiberatasunaren ikuspegia eta bakerako artea. Ez da erronka txikiagoa komunitarioa eta instituzionala dena artikulatzeko aukera ematen duten dimentsio kolektiboko prozesuen ezagutzan eta jarduketetan sakontzea. Era berean, mesfidantzari, animo-faltari eta estatismoari aurre egin behar diote, gatazka eta etorkizuna sorkuntzarako eta sustapenerako espazio gisa ulertzeko.

AURKIBIDEA

HITZAURREAN LEKU ONEAN ONDO BIZITZEKO METODOLOGIA ORIENTATIBOAK
María Oianguren Idigoras

A. GAITASUNEN IKUSPEGIA: ESPERIENTZIAREN DILEMAK ETA ERRONKAK EUSKAL HERRIAN

1. GAITASUNEN IKUSPEGIAREN GAKOAK
Alfonso Dubois Migoya
1.1. Gaitasunen ikuspegiaren dimentsioak
1.2. Gaitasun kolektiboen proposamen integratua

2. GAITASUNEN IKUSPEGIAREN PRAXIA: PROZESUAREN EKARPENAK URDAIBAIN
Jokin Alberdi Bidaguren, Xabier Arana Eiguren eta Alfonso Dubois Migoya
2.1. Urdaibai, gatazka-lurraldea?
2.2. Gaitasunen ikuspegiaren hiru dimentsioak
2.3. Eskualdeko gaitasun baliotsuak

B. SENTITU-PENTSATU-EGIN FEMINISTA PRAXIRAKO METODOLOGIEN GAINEKO GOGOETAK

3. PLURIBERTSO FEMINISTARAKO URRATSAK ESPERIENTZIA MOZAMBIKEN
Teresa Cunha
3.1. Ni bizi naizen lekua
3.2. Barrura begira: Europako ilustrazioaren historia triste eta tragikoa
3.3. Zer bilaketa metodologiko feminista da hau? Maitasun bitxia
3.4. Zehazki, honela egin genuen. Bidean utzitako gure aztarnen ibilbide oso laburra

4. «GERIZPETATIK 11 IZPI: BIZI KONTAKIZUNEN ISILDUTAKO AHOTSAK GEHITUZ» ESPERIENTZIA BUSTURIALDEA-URDAIBAIN (EUSKAL HERRIA) ETA CAJAMARCAN (KOLONBIA)
Jokin Alberdi Bidaguren, Emérita Cuéllar Ibáñez eta Sara Nicholson Mendieta
4.1. Euskal Herrian eta Kolonbian «isildutako ahotsei» buruzko proiektuaren gogoeta metodologikoak
4.2. «Gerizpetatik 11 izpi» prozesuen eragozpenak, uneak eta ikaskuntzak
4.3. Argia egiten duzu itzaletatik. Busturialdea-Urdaibain zaintzen krisia eta diskriminazio intersekzionala jorratzen duen prozesu komunitarioaren lehen urratsak

C. ESPAZIOA

5. ESPAZIOAREN GAINEKO GOGOETA GARAIKIDEAREN ESPARRUA
Miguel Antonio Espinosa Rico
5.1. Abiapuntua: ikuspegi kritikoa
5.2. Geografia kritikoaren kontzeptu gakoak
5.3. Lurraldearen azterketa geo-historikoaren metodoa
5.4. Praxia: Cajamarca lurraldearen irakurketa geo-historikoa (Tolima, Kolonbia)
5.5. Amaierako gogoeta

D. GATAZKARI BEGIRADA SENTIBERA

6. «HERRITAR EGITEAREN» ERANTZUKIZUNA
Liliana Zambrano-Quintero
6.1. Ikuspegia ulertzeko gakoak
6.2. Metodoaz jabetuz
6.3. Praxirako urrats batzuk: «Lurraldeak gatazkan» proiektua Mozambiken eta Kolonbian

7. CABO DELGADO: ABIAN DAGOEN ARIKETAREN ZERTZELADAK
CEAP taldea (Bakearen Aldeko Azterketen eta Ekintzen Zentroa)
7.1. Ibilbide metodologikoa
7.2. Cabo Delgadon gatazkan sentsibilitatearen ikuspegia txertatzeko zertzeladak

8. CAQUETÁ: EL DONCELLOKO TOKIKO BIZTANLERIAREN KOOPTAZIOA PETROLIO ENPRESEN PARTETIK
Paola Gamboa Alzate eta Octavio Villa Peláez

E. ARTEAREN ETA BAKEAREN IKUSPEGIA

9. ARTEA ETA BAKEA: BATZART EDO BATZORDE SORTZAILEA
Alex Carrascosa
9.1. Artearen eta bakearen ikuspegiaren sarrera
9.2. Ikuspegiaren kontzeptuaren gakoak
9.3. Busturialdea-Urdaibaiko BatzArt

Argitalpen hau Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari (AVCD-Elankidetza), Gernika-Lumoko Udalari, Gernika-Lumoko Kultur Etxea Fundazio Publikoari, Gernikatik Mundura elkarteari eta Gernika Gogoratuz bakearen aldeko Ikerketa Elkarteari esker egin ahal izan da.

Argitaletxeen koordinazioa: Mercedes Esteban.
Diseinua eta maketazioa: eMeriel.
Azaleko irudia: goikipedia.
© Egileak, 2021
© Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Ikerketa Elkartea, 2021 Artekalea, 1-1.o • 48300 Gernika-Lumo
Tel.: 946 25 35 58
Posta elektronikoa: info@gernikagogoratuz.org

ISBN: 978-84-09-37318-5
Lege gordailua: BI 02194-2021

ISBN: 978-84-09-37318-5
Depósito legal: BI 02194-2021

Date

May 2023

kategoria

Gatazka egoeran dauden lurraldeak, Gernika Sareko argitalpenak