Bortxakeria kulturala

Bortxakeria kulturala

Hemen ‘bortxakeria kulturala ’bortxakeria zuzena edo estrukturala zilegitzeko erabiltzen den kulturaren edozein atal gisa ulertzen da. Kultura baten barneko bortxakeria sinbolikoak ez du inor hiltzen edo trenkatzen bortxakeria zuzenak edo egitura baten barneko bortxakeriak egiten duen bezala. Hala ere, horietako bi zilegitzeko erabiltzenda, adibidez Herrenvolk edo arraza nagusiaren teorian. Hemen bortxakeria zuzena, estrukturala eta kulturalaren arteko harremanak aztertzen dira bortxakeriaren hiruki bat eta bortxakeria-mailaketaren irudi bat erabiliz; horiek kausazko hartueman ezberdinak dituzte.

 

AURKIBIDEA

 • Euskerazko argitalpenaren hitzaurrea
 • Aurkezpena
 • Definizioa
 • Bortxakeria zuzenaren eta estrukturalarentipologia
 • Bortxakeriaren hiru modu
 • Bortxakeria kulturalaren adibideak
  • Erlijioa
  • Ideologia
  • Hizkuntza
  • Artea
  • Zientzia enpirikoa
  • Zientzia formala
  • Kosmologia
 • Gandhi eta bortxakeria kulturala
 • Amaiera
 • Oharrak
 • Bibliografia

 

Galtung, Johan, 2003. Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz. Gernika sarea, 14. dokumentua.

Traducción del inglés: Ibon Urribarri.
Prólogo a la edición en castellano: Johan Galtung: Cultura profunda y cultura de conflicto.
Financiado por la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, el Departamento de Cultura, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
ISSN: 1136-5811

Date

March 2003

kategoria

Gernika Sareko argitalpenak