2015etik harago: Europar Batasuna, MGH-en aurrean. XIV Europaro buruzko ikerketa saria, Francisco Javier de Landaburu Universitas 2015

2015etik harago: Europar Batasuna, MGH-en aurrean. XIV Europaro buruzko ikerketa saria, Francisco Javier de Landaburu Universitas 2015

XIV EUROPARO BURUZKO IKERKETA SARIA, FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU UNIVERSITAS 2015

Liburuxka honetan argitaratzen ditugu EUROBASKEek, Europar Mugimenduaren Euskal Kontseiluak, 2015 urterako deitu zuen XIV. Francisco Javier de Landaburu UNIVERSITAS sariko deialdira aurkeztu eta hautatu ziren lehen saria eta bi akzesitak.

Europako eredu sozialarekin, Europa kohesionatu eta sozial bat eraikitzearekin, eta Europako gaiez eztabaida plural, zabal eta kritiko bat sustatzearekin EUROBASKek duen konpromisoa berretsiz, EUROBASKek, 2015 urteko Francisco Javier de Landaburu UNIVERSITAS saria aurkeztu zuen. Nazio Batuen Erakundeak, 2015 urtea Milurteko
Garapen Helburuei eskaini ziela ikusiz, EUROBASKek XIV. UNIVERSITAS saria hurrengo gaiarekin aurkeztu zuen:

2015etik harago: Europar Batasuna, MGH-en aurrean Demokrazia, gizarte nahiz ekonomia, hezkuntza, segurtasun, energia, osasun, nekazaritza eta ingurumen arloetako demak

AURKIBIDEA

Aurkezpena
José María González Zorrilla

Lan irabazlea
“2015aren osteko europar elkartasuna eztabaidagai: Posible da agenda alternatibo bat bideratzea Europar Batasunaren nazioarteko garapen eta lankidetza politiken aurrean?”
Jokin Alberdi Bidaguren

Akzesitaren irabasleak
“Gizarte balioaren sorrera Europar Batasunaren ardatz egituratzaile gisa”
Leire San José Ruiz de Aguirre, José Luis Retolaza.

“Europar Batasuna eta bere rola demokrazia eta giza eskubideak Justizia Trantsizionaleko neurrien bidez nazioartean sustatzeko lanean”
Marta Gil Blasco, Miguel Xabier Arteta Arilla

Egileak:
Jokin Alberdi Bidaguren
Leire San José Ruiz de Aguirre
José Luis Retolaza
Marta Gil Blasco
Miguel X. Arteta Arilla

EUROBASK
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua / Consejo Vasco del Movimiento Europeo

Argitalpena: 2015 Abendua 2015.

Laguntzaileak:
Eusko Legabiltzarra / Parlamento Vasco
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia. Eusko Jaurlaritza / Secretaria General de Acción Exterior. Gobierno Vasco.
Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava.
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa.

Date

December 2015

kategoria

Beste bilduma batzuk