Jakintza elkarrizketa. UPV/EHUk eta gizarte-mugimenduek Euskadiko gatazkari, indarkeriari eta bakeari heltzea. Ehunberri 6. koadernoa

Jakintza elkarrizketa. UPV/EHUk eta gizarte-mugimenduek Euskadiko gatazkari, indarkeriari eta bakeari heltzea. Ehunberri 6. koadernoa

Ehunberri: espazioak eta elkarguneak gizarte ehun berri ba- terako, arloko azterlanen inguruko ikerketa psikosoziala da, eta Donostia 2016 Fundazioak, Universidad del País Vasco / Eus- kal Herriko Unibertsitateak eta Gune Irekiak taldeak sinatu- riko hitzarmena dela-eta abiarazi da.

Ehunberri ikerketaren bidez, bakeari ekarpena egin eta Euska- diko gizarte-egitura berreraiki nahi da, jakintza, partaidetza eta elkarrizketa oinarri hartuta. Ehunberriren diseinuak ga- tazken eraldaketa sistemikoaren ikuspegi psikosozialari ja- rraitzen dio. Ikuspegi horren arabera, garrantzitsua da bakea- ren arloko eragile gakoek parte hartzea, honako hauek ardatz harturik: inklusibotasuna, konpromiso kritikoa eta eraikitzailea, sormenaren eta irudimenaren sustapena, eta alderdi ugariko elkarrizketa. Era berean, Ehunberri proiektuarekin, bakearen alde diharduten gizarteko sektoreak ahaldundu nahi dira, haien ezaguera, balio eta nahiei indarra emanez.

AURKIBIDEA

Sarrera

1. Kapitulua. Indarkeriaren eta terrorismoaren biktimak. Erreparaziorako esperientziak

• Gema Varona. Justizia konponarazlea, Euskadin bakea lortzeko: proposamena, gure ikerketa unibertsitarioaren balantze kritikotik abiatuta
• Laura Pego. Egia torturaren aurkako erreparazio-tresna gisa
• Bakeola. Bakeaz blai. Biktima hezitzaileekin egindako programa pedagogikoa
• Nola egin dezakegu aurrera biktimen erraparazioan?

2. Kapitulua. memoria eta historia. elkarbizitza eraikitzeko iraganaren lanketa

• Magdalena Bobowik eta Maitane Arnoso. Memoria kolektiboa eta biktimizazioaren kontakizun inklusiboak vs lehiakorrak: euskal kasuaren
inguruko hurbilketa bat
Gernika Gogoratuz, Gernikako Bakearen Museoa eta Bakeola. «MemoriaLab» ekimena. Euskal Autonomia Erkidegoan memoriaren eraikuntza sozialerako laborategiak.
• Nola hel diezaiokegu oroimenaren aldeko lanari?

3. Kapitulua. genero ezberdintasunak eta nagusitasunak gatazkan, indarkerian eta bakean

• Susana Conejero. Identitatea, ideologia, emozioak eta generoa indarkeriaren eta bakearen aurrean
• Zuriñe Rodríguez. Maskulinitate eta feminitate hegemonikoa: ezinbesteko irakurketa indarkeria, gatazka eta bakeaukerak ulertzeko
• Argituz. Emakumeen aurkako motibazio politikoko indarkeria euskal kasuan
• Nola ezar ditzakegu genero-ikuspegia eta ikuspegi feminista bakearen eraikuntzan?

4. Kapitulua. hedabideak , gatazka eta indarkeria

• Mario Zubiaga. Komunikabideak gatazkaren eta indarkeriaren aurrean: prentsa-binetak “Tirabirak/Tiras que aflojan” proiektuan
• Josune Murgoitio. Bake-kazetaritza: informatu, (trans)formatu
• Txema Ramírez de la Piscina. Prentsa eta euskal gatazka: 1975-2015
• Zer ekarpen egin diezaiokete hedabideek bakeari?

Eranskina. Open Spacen aktak

Ikerketaren zuendaritza eta koordinazioa
Xavier Mínguez Alcaide Psikologian doktorea Gune Irekiak

Antolaketa eta finantzaketa
Bakearen Itsasargiaren arduraduna Donostia 2016 Fundazioa

Gainbegiralea
Ramón Alzate Sáez de Heredia Gatazken konponbidean katedraduna UPV/EHU

Egilea:
Xavier Mínguez Alcaide
Diseinua:
Otzarreta Komunikazioa (Zarautz)
Maketazioa:
Goitik (Tolosa)
Edizioa:
DSS2016
ISSN:
2444-8311

Date

December 2015

kategoria

Beste bilduma batzuk