Batera Jauzi elkarrizketa prozesua. Euskararen erabilera bultzatzeko pentsamendu berri(tu) bat eraikitzen. Jasone Mendizabal eta Iñigo Retoloza

Batera Jauzi elkarrizketa prozesua. Euskararen erabilera bultzatzeko pentsamendu berri(tu) bat eraikitzen. Jasone Mendizabal eta Iñigo Retoloza

Laburpena. Artikulu honen helburua Batera Jauzi elkarrizketa prozesuko ikaskuntza metodologikoak azaltzea eta sintetizatzea da. Hau da, prozesua diseinatzeko eta errazteko erabili dugun logika zehazten du, eta ikaskuntza esanguratsuenak azaltzen ditu. Lehenik eta behin, prozesua abiatzeko Euskaltzaleen Topagunearen arrazoiak eta euskararen egungo egoerari buruzko irakurketa jasotzen ditugu.

El objetivo de este artículo es explicar y sintetizar las lecciones metodológicas aprendidas del proceso de diálogo Batera Jauzi. Es decir, determinar la lógica con la que hemos diseñado y facilitado el proceso y rescatar aprendizajes significativos. Explicamos las razones que llevaron a Euskaltzaleen Topagunea a iniciar el proceso de diálogo, y describimos la visión del movimiento sobre la situación actual del euskera.

Jasone Mendizabal Altuna eta Iñigo Retolaza Eguren. 2023. “Batera Jauzi elkarrizketa prozesua. Euskararen erabilera bultzatzeko pentsamendu berri(tu) bat eraikitzen”. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 128, 35-61. Andoain (Gipuzkoa) https://doi.org/10.55714/BAT-128.2

Fecha

julio 2024

Categoria

Interculturalidad, Otras colecciones