Albisteak

Afaloste

AFALOSTE. ELKARBIZITZA PIL-PILEAN LABORATEGI GASTRONOMIKO SOZIALA 2022

Zer da Afaloste?

Afaloste laborategi gastronomikoa eta soziala da, —elkarrizketaren eta sukaldaritzaren bi- dez— motibazio politikoko indarkeriak gure egune- roko bizitzan eta gizarte-sarean izan duen eragina esploratu egin nahi du.

Afaloste ekimena Euskadiko 25 elkarteek osatzen duten Eskubidez Foroak sustatu du. Inplementazioa Bakeola-EDE eta Gernika Gogoratuz elkarteen esku dago, Iñigo Re- tolazaren laguntzarekin.

Afaloste ere bada:

• Belaunaldien arteko topagunea, anitza eta askota- rikoa.
• Iraganak gure oraingo eta etorkizuneko bizitzan di- tuen ondorioei buruz hausnartzeko gunea eta unea.

Non? Noiz?

2022ko azaroaren 17an Goiru (Gasteiz) Elebiduna

2022ko azaroaren 17an Gaste-Gogor aisialdi-elkartean (Eibar) Elebiduna

2022ko azaroaren 30an, Txoko Gau Txori (Gallarta) Elebiduna

Noiz? Ordutegia

19:00etatik-22:00etara

Nork har dezake parte?

20-25 lagun (gehienez ere) topaketa bakoitzean* *Genero- eta belaunaldien arteko oreka bilatzen saia- tuko gara (2/3 belaunaldi).

Parte hartzeko baldintza bakarra norberaren bizi- penak partekatzeko eta beste ikuspegi batzuetara irekitzeko gogoa izatea da.

Informazio gehiago

https://eskubidez.org/editorial/afaloste/

Eskubidez, Giza Eskubide eta Bakearen aldeko Hezkuntzako Erakunde-Foroa

Anna Leon
Tel.: 688 801 794
info@eskubidez.org
www.eskubidez.org