“Neoerauzketa Latinoamerikan eta Karibean. Álvaro Ramírez Calvo.

“Neoerauzketa Latinoamerikan eta Karibean. Álvaro Ramírez Calvo.

Ezaugarriak, indarkeria eratorriak eta erresistentzia kolektiboak.

Álvaro Ramírez Gernika Gogoratuzen kolaboratzailearen dokumentu honek “erauzketaren” funtzionamendu ereduen ezagutzan sakontzen du, eta horrek gako berriak eskuratzeko eta Gernika Gogoratuz lanean ari den Kolonbia, Mozambike eta Euskal Herriko komunitateetan erresistentziak eta alternatibak antolatzen jarraitzeko balio du. Ikerketa-ekintza lan horren ondorioz, sakondu egiten dira “kapitalismo extraktibistaren” giltzarrietan ekoizpen-eredu gisa, sortzen dituen gatazka kapital-bizietan eta eragiten dituen indarkerietan.

AURKIBIDEA

Hitzaurrea.
“Extractivismo desarrollista” eta kapital-gatazketarako bizi-alternatibak. Jokin Alberdi Bidaguren.

  1.  Sarrera. Erauzketa egungo fase kapitalistan.
  2. Neoerauzketa Latinoamerikan.
  3. Estatua eta merkatua: Dinamika juridiko-arau-emaileak neoerauzketan.
  4. Lurraldearen gaineko eraginak: ingurumenaren, ekonomiaren eta kulturaren degradazioa.
  5. Indarkeria instituzionalizatua: kriminalizazioa, desplazamenduak eta errepresioa
  6. Ekintza kolektiboa eta eragindako komunitateen protesta
  7. Ondorioak

Bibliografia

Álvaro Ramírez Calvo Zientzia Politikoetako eta Administrazioko doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) (2017), Conflict resolution and Governance Masterra Amsterdamgo Unibertsitatean (2015) eta Komunikazio, Aldaketa Soziala eta Garapeneko Masterra Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean (2010). Ikus-entzunezko Komunikazioan lizentziatua da Burgosko Unibertsitatean (2009). Bake-kultura, mugimendu eta alderdietan parte-hartze politikoa eta hedabideek gatazka politikoetan duten eragina dira haren ikerketa-interesak. Kazetari kultural eta politiko gisa lan egin du, eta arreta berezia jarri du aldaketa sozialarekin lotutako edukietan.

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailak, Gernikako Udalak, Gernikako Etxea Fundazio Publikoak eta Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Ikerketa Elkarteak finantzatu dute.

Gernika Sare Bilduma
Doc. 24

Gernika Sare Bildumaren Zuzendaria:
María Oianguren Idigoras.

Argitalpen koordinazioa:
Mercedes Esteban.

Azalaren ilustrazioa eta diseinua:
goikipedia.

Maketazioa:
eMeriel.
© Álvaro ramírez calvo, 2023
© Bakearen aldeko Ikerketarako Gernika Gogoratuz Elkartea, 2023 Artekalea, 1-1.° • 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

Legezko gordailua: BI-641-97

ISSN: 1136-5811

Date

May 2024

kategoria

Gatazka egoeran dauden lurraldeak, Gernika Sareko argitalpenak