Un desarrollo económico y ecosocial para Busturialdea-Urdaibai. Ramón Zallo Elgezabal

Un desarrollo económico y ecosocial para Busturialdea-Urdaibai. Ramón Zallo Elgezabal

Talka-plan eta plan estrategiko baterako lan-dokumentua (2024-2023)

Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Ikerketa Zentroak, memoriari buruzko bere lan-ildoen barruan, bakearen eta gatazkaren esparruan, pentsamendu kritikoaren dimentsio bat sartzen da, errealitate soziala. Bakeaz hitz egitea bizi-aukerak sortzen laguntzea ere bada.

Gizarte bat eraikitzea bakeak lurraldea erantzukizunetik bizitzeko modu bat eskatzen du, alternatiba jasangarrietatik abiatuta. Justizia sozial, ingurumeneko eta epistemikoko irizpideei erantzuten dietenak, leku ona: eutopia. Kezka horrekin, duela urte batzuetatik hona Gernika Gogoratuz-ek bere eskualdean bizi-alternatibak eraikitzeko oinarriei eta proposamenei buruzko hausnarketari Busturialdea-Urdaibai. Hausnarketa honek ardatz gisa hartzen du bere ustez desiragarria eta posiblea den etorkizuna definitzeko eta eraikitzeko. Horrek esan nahi du prozesu kolektibo propio bat abian jartzeko gaitasuna, interes desberdinek parte har dezaten. Helburu komunak eta horiek lortzeko estrategiak zehaztea.

AURKIBIDE

AGRADECIMIENTOS
Prólogo.
TERRITORIO PARA LA VIDA, UN FUTURO DESEABLE Y POSIBLE, María Oianguren Idigoras
1 INTRODUCCIÓN
2 ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN
3 UNA ESTRATEGIA SOCIOECONÓMICA COHERENTE Y SOSTENIBLE
4 UN DIAGNÓSTICO
4.1. Activos y fortalezas
4.2. Problemas
5 UN MODELO DESEABLE DE COMARCA
6 UNA MEMORIA DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS A LARGO PLAZO
6.1. Infraestructuras pendientes
6.2. retos estratégicos
6.3. Medidas tractoras y prioritarias
7 UN PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL A LARGO PLAZO Y UN PROGRAMA DE ZAP CUATRIENAL
7.1. Sostenibilidad
7.2. Desarrollo económico e innovación
7.3. Empleo y formación
7.4. Bienestar social equitativo
7.5. Cultura, educación e identidad
8 UN PLAN DE CHOQUE A CORTO PLAZO
8.1. Sostenibilidad
8.2. Desarrollo económico e innovación
8.3. Empleo y formación
8.4. Bienestar social equitativo
8.5. Cultura, educación e identidad
9 UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
ANEXO I.
PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS (1998)
ANEXO II.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 2009-2015

ESKER ONAK

Talka-planaren eta eskualdeko plan estrategikoaren proposamenerako lan-dokumentu hau Busturialdea-Urdaibaik Xabier Aranaren eta Jokinen ekarpen idatzi eta xehatuak jaso ditu. Alberdi (Gernika Gogoratuz) eta Sara Nicholson Mendieta; Alfonso Duboisen aholku orientatzaileak; Petxo Idoiaga, Mikel de la Fuente eta Rosa de la Asuncionen apunte zehatz eta txukunak; eta eztabaida Gernika Gogoratuz-eko Batzordean. Horrek guztiak nabarmen hobetu du jatorrizko testua.

Argitalpen hau Enplegu Sailaren finantzaketari esker editatu ahal izan da. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Gernika-Lumoko Udalaren Gizarte Kohesioa eta Berdintasuna Gernika-Lumoko Kultur Etxea Fundazio Publikoa, Gernikatik Mundura elkartea eta Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Ikerketa Elkartea.

Argitaletxeen arteko koordinazioa: Mercedes Esteban.
Diseinua eta maketazioa: eMeriela.
Azaleko ilustrazioa: goikipedia.

© Ramón Zallo Elgezabal, 2024

© Gernika Gogoratuz Bakearen aldeko Ikerketa Elkartea, 2024
Artekalea, 1-1.o • 48300 Gernika-Lumo
Tel.: 946 25 35 58
E-posta: info@gernikagogoratuz.org

ISBN: 978-84-09-61257-4
Depósito legal: BI 00603-2024

Date

May 2024

kategoria

Gatazka egoeran dauden lurraldeak, Gernika Sareko argitalpenak, Gernika Sareko argitalpenak