Seguimiento pedagógico a procesos sociales para la convivencia intercultural. Fernando Cruz Artunduaga

Seguimiento pedagógico a procesos sociales para la convivencia intercultural. Fernando Cruz Artunduaga

“El Seguimiento Pedagógico a Procesos Sociales para la Convivencia Intercultural” izeneko lana ekintza, prozesu edo proiektuen koordinatzaile nagusi edo orientatzailea den pertsonaren bide-laguntza eta etengabeko ebaluazio kolektiboaren inguruko estrategia da.

AURKIBIDEA

Aurkezpena
Sarrera
Helburua

1. Jarraipen pedagogikoaren gakoak
1.1. Iradokizun orokorrak

2. Gizarte hezitzailea
2.1. Iradokizun orokorrak

3. Ekintza ildoak
3.1. Iradokizun orokorrak

4. Tresna pedagogikoak
4.1. Azterketa eta hausnarketa zirkulua
4.1.1. 1. Proposamena
4.1.2. Iradokizun orokorrak
4.2. Fitxa teknikoak
4.2.1. 2. Proposamena
4.2.2. Iradokizun orokorrak
4.3. Hausnarketa eta Interakzio Sozialeko sarea
4.3.1. 3. Proposamena
4.3.2. Iradokizun orokorrak

Ondorio moduan
Bibliografia

IDEASUR www.ideasur.org
Fernando Cruz Artunduaga, Gernika Gogoratuzekin lankidetzan. Bizkaiko Foru Aldundia
2010

Date

January 2010

kategoria

Kulturartekotasun